A www.szerelmibanatklinika.hu weboldal (továbbiakban: honlap) kizárólagos üzemeltetője Bánhidi
Lilla Éva (székhely: 1064 Budapest Izabella utca 83 1/5, Adószám: 7661-3889-142, (továbbiakban:
Üzemeltető).

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap
felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

Minden a honlapon található szerzői jogi védelmet élvező tartalom (fénykép, írás, rovatok címe,
illetve a www.szerelmibanatklinika.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke,
tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

Az Üzemeltető fenntart minden, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával
történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar
jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg,
grafika, fotó, videoanyagbejegyzés, hozzászólás, termék stb.) feldolgozása és értékesítése,
terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított
részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető
előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz
újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel,
hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást
minden közlésnél feltünteti, s erre az Üzemeltetőtől engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.

A www.szerelmibanatklinika.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás
kivételével – kizárólag a üzemeltető előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az Üzemeltető az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, lelki állapotára, személyes
kapcsolataira, szerelmi illetve házaséletére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt,
megosztott gondolatot titokként kezel.

A www.szerelmibanatklinika.hu honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető
legpontosabb információkat szolgáltatni, de kifejezetten megerősítendő, hogy ezek személyes
gondolatok, és tapasztalatok, illetve statisztikákon alapuló információk is lehetnek. Az információk
esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért az
Üzemeltető nem vállalja a felelősséget. A weboldalon olvasott életvezetési tanácsokat, a portál
látogatója saját felelősségére fogadja meg, és alakítja ennek hatására személyes kapcsolatait.

Üzemeltető kijelenti, hogy a portálon megjelent írások nem konkrét megoldásokat ajánlanak, és
egyénspecifikusak, így a személyes kapcsolatokban való probléma megoldására nem vállal garanciát.

Az Üzemeltető a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak
tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.
A weboldalon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető
szegmentált és általános hírlevél listáira. Az ezekről történő egyéni listás vagy általános leiratkozásra
minden emailben lehetőség biztosít az Üzemeltető.

A weboldalon bemutatott bizonyos termékek és szolgáltatások nem fizikai jellegűek. A portálon
megjelent könyvek jelenleg e-book-ként vásárolhatók meg, a személyes konzultáció pedig a fizetés
után megbeszélt időpontban történik. Az időpont változtatásért, illetve későbbi időpont
egyeztetésből eredő problémákért Üzemeltető nem vállal felelősséget. Viszont felelősséget vállal a
szolgáltatás lebonyolításáért a fizetéstől számított 3 hónapon belül.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.